Meyonohk, Edmonton - Homes For Sale (19)


2627 83 St. NW

Meyonohk

Single Family - House

$350,000

1644 Lakewood Rd. W NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$173,000

#26 2703 79 St. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$161,000

8109 27 Av NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$188,800

1724 Lakewood Rd. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$165,000

8019 27 Av NW NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$179,888

#113 2703 79 St. NW NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$164,900

8144 27 Av NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$299,000

8124 27 Av NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$244,900

#155 2703 79 St. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$160,000

8803 24 Av NW

Meyonohk

Single Family - House

$465,000

8507 24 Av NW

Meyonohk

Single Family - House

$330,000

2404 83 St. NW NW

Meyonohk

Single Family - House

$379,000

8117 27 Av NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$189,000

#48 2703 79 St. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$178,800

#29 2703 79 St. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$132,900

#68 2703 79 St. NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$155,000

1616 Lakewood Rd. W NW

Meyonohk

Single Family - Townhouse

$140,000

7833 26 Av NW

Meyonohk

Single Family - House

$394,500Filter ByFrom k
To k