Newton, Edmonton - Homes For Sale (20)


11848 51 St. NW

Newton

Single Family - House

$175,000

11851 53 St. NW

Newton

Single Family - House

$299,900

12228 53 St. NW

Newton

Single Family - House

$314,000

12254 55 St. NW

Newton

Single Family - House

$449,900

5103 124A Av NW

Newton

Single Family - House

$579,000

11825 55 St. NW

Newton

Single Family - House

$297,000

11833 55 St. NW

Newton

Single Family - Townhouse

$384,500

11835 55 St. NW

Newton

Single Family - Townhouse

$385,000

12447 55 St. NW NW

Newton

Single Family - House

$350,000

12133 58 St. NW

Newton

Single Family - House

$207,900

5020 118 Av NW

Newton

Single Family - House

$288,500

11849 54 St. NW

Newton

Single Family - House

$305,000

12411 54 St. NW

Newton

Single Family - House

$399,900

12448 56 St. NW

Newton

Single Family - House

$439,900

12011 51 St. NW

Newton

Single Family - House

$274,928

12439 56 St. NW

Newton

Single Family - House

$355,000

#410 5316 118 Av NW

Newton

Single Family - Condo

$119,000

12111 58 St. NW

Newton

Single Family - House

$258,100

11835 51 St. NW

Newton

Single Family - House

$239,900

5507 120 Av NW

Newton

Single Family - House

$269,900Filter ByFrom k
To k